‘Het online zaal reserveringssysteem’

Instructievideo’s

Om u indruk te geven hoe bepaalde onderdelen werken treft u hieronder instructievideo’s die een bepaald onderdeel nader toelichten. Het betreffen korte instructievideo’s om u te laten zien wat er mogelijk is. Het betreffen geen cursusvideo’s.

Factureren reserveringen

Het maken van een offerte en vastleggen van e-mails

Het maken van een reservering in Zaalagenda

Factureren reservering met aanbetaling

Zaaltarieven aanmaken en wijzigen

Opmaken offertesjabloon