Instructievideo’s

Om u indruk te geven hoe bepaalde onderdelen werken treft u hieronder instructievideo’s die een bepaald onderdeel nader toelichten. Het betreffen korte instructievideo’s om u te laten zien wat er mogelijk is. Het betreffen geen cursusvideo’s.


Zaaltarieven aanmaken en wijzigen

Reservering factureren met aanbetaling

Reservering maken in Zaalagenda