Recentelijke Ontwikkelingen


Chrome instelling

Sinds de laatste update van Chrome dient er elke keer bij het opstarten van Zaalagenda voor Flashplayer akkoord gegeven te worden. Het was mogelijk een instelling aan te passen waardoor de melding niet meer voorkwam. Deze instelling is echter verwijderd. U kunt het beste de volgende stappen doorlopen wanneer u de Flashplayer melding krijgt: Klik […]

Lees meer...

Zaalagenda App uitbreidingen

In de Zaalagenda App zijn een aantal zaken uitgebreid. Voor de relaties is het nu ook mogelijk de details van de reservering te bekijken. Via Mijn reserveringen kan uw relatie de eigen reserveringen opvragen. Door een reservering aan te klikken worden de details getoond. Hierbij worden ook catering en voorzieningen getoond. Een andere belangrijke uitbreiding betreft […]

Lees meer...

Uitbreidingen personeelsplanning

In de personeelsplanning zijn een aantal grote aanpassingen gemaakt. Hieronder de aanpassingen: U kunt nu de nieuwe planning maken zonder dat de medewerkers deze kunnen zien in de Zaalagenda App. Bij de planning kunt u nu aangegeven tot welke datum deze vrijgegeven is voor de medewerkers. Via de Zaalagenda App is de planning te zien […]

Lees meer...

Betaalverzoek via Mollie

Het is nu mogelijk om in de e-mail met de factuur direct een betaallink met te sturen. Hiermee kan uw klant de factuur direct betalen via de link. Om hiervan gebruik te maken dient u een Mollie account te hebben. U kunt in Zaalagenda de Mollie gegevens opgeven. In het emailsjabloon kunt u de betaallink […]

Lees meer...

Direct reserveren factureerbaar

Maakt u gebruik van de mogelijkheid van direct reserveren? Oftewel kunnen uw relaties zelf een reservering rechtstreeks, zonder tussenkomst van een beheerder, vastleggen. Zijn deze reserveringen factureerbaar? Vanaf nu is het mogelijk direct een tarief hieraan te koppelen. Er kan een aparte eenheid worden benoemd voor de directe reserveringen. Bij de zalen die geselecteerd kunnen […]

Lees meer...

Arrangementen van voorzieningen

Bij de reserveringssoorten kunnen voorzieningen geselecteerd worden om een arrangement samen te stellen die hier standaard bij horen. Wanneer een reserveringssoort wordt geselecteerd bij een reservering worden deze voorzieningen standaard gekoppeld aan de reservering indien beschikbaar. Op deze manier is het maken van een arrangement van voorzieningen mogelijk.

Lees meer...

Inzien reserveringen in Zaalagenda App

De Zaalagenda App kan zo ingesteld worden dat de medewerkers alle bijzonderheden van de reserveringen kunnen inzien. Bij de personeelsfunctie kan aangegeven worden of de medewerker alle bijzonderheden mag inzien van de reserveringen. Is dit ingesteld dan worden de gegevens van de reservering middels het eenvoudig aanklikken van de reservering zichtbaar. Op deze manier kan […]

Lees meer...

Vernieuwde personeelsplanning

De personeelsplanning in Zaalagenda is compleet vernieuwd. De planning van personeel/vrijwilligers wordt nu geregeld door de diensten in te vullen. Per dag kunt u aangeven hoeveel diensten er nodig zijn voor elke personeelsfunctie. Vervolgens kunt u bij elke dienst de personeelsleden indelen. Bij het selecteren van een personeelslid ziet u direct of hij/zij beschikbaar is […]

Lees meer...

Nieuwe stijl sjablonen en e-mailopmaak

De opmaak van de sjablonen en e-mail heeft een facelift gekregen. Het maken van een sjabloon kan een hele klus zijn. Hoe meer mogelijkheden, hoe complexer het wordt. Meer informatie is hier te vinden. Samenvoegvelden In de sjablonen voor de e-mails en offertes kunnen diverse samenvoegvelden worden gebruikt om de tekst op te maken. Naast […]

Lees meer...

Vooruit factureren reserveringen

Naast de aanbetaling is het nu ook mogelijk een reservering vooruit te factureren zoals deze geboekt is zonder de aanbetaling te gebruiken. Dit is met name voor klanten die de factuur vooraf sturen in plaats van achteraf. In de oude situatie mocht een reservering niet aangepast worden zodra deze gefactureerd was. Nu mag een reservering […]

Lees meer...