‘Het online zaal reserveringssysteem’

Bij de eenheden kunt u aangeven wat voor soort van eenheid het betreft. Er is nu een keuze tussen uren, dagdelen, nachten en personen. Wanneer één van deze kenmerken wordt gebruikt zal Zaalagenda hier rekening mee houden bij de berekening van de reserveringskosten. Een korte uitleg.

Uren: Wanneer de eenheid van het type uren is zal automatisch het aantal te betalen bedrag worden bepaald aan de hand van het aantal uren van de reservering en het uurtarief.

Dagdelen: Bij de eenheid dagdelen kunt u aangeven wat de tijdsblokken van de dagdelen zijn. Bijvoorbeeld 9.00 tot 12.00, 12.30 tot 17.00 en 18.00 tot 22.00 uur. Bij het beruik bij een reservering zal automatisch het aantal dagdelen worden bepaald. Duurt een reservering bijvoorbeeld van 10.00 tot 13.00 uur dan zijn dit dus 2 eenheden.

Nachten:  In het geval van nachten zal aan de hand van de begin- en einddatum het aantal nachten worden berekend bij de vaststelling van het aantal eenheden bij de reservering.

Persoon: Wanneer een tarief per persoon geldt kan deze eenheid worden gebruikt. Hierbij worden de reserveringskosten bepaald aan de hand van het aantal personen bij een reservering.

Overige nieuws

Nieuwe module Partycatering

Er is een nieuwe module Partycatering toegevoegd in Zaalagenda. Deze module is speciaal bedoeld voor cateringsbedrijven. Naast het beheren van reserveringen in zalen kunnen alle cateringsopdrachten worden bijgehouden en gepland. Of deze nu verzorgd in combinatie met...

read more

Meerdere aanbetalingen

Voorheen was het mogelijk om één aanbetaling vast te leggen bij een reservering. Zodra de aanbetaling was vastgelegd werd direct een aanbetalingsfactuur klaar gezet bij Aanmaken factuur. U kunt nu bij een reservering aangeven dat er aanbetaling van toepassing is. Bij...

read more

BTW verdeling arrangementen

Arrangementen kon u al vastleggen in Zaalagenda. Het is nu ook mogelijk aan te geven hoe de BTW verdeling is bij het arrangement! Een arrangement bestaat uit diverse onderdelen. Bij een arrangement hoort een prijs waarbij de opbouw van de BTW in deze prijs kan...

read more

Standaard opstelling zaal

Bij de zalen kunnen de verschillende opstellingen worden opgegeven. Het is nu ook mogelijk om te geven welke opstelling standaard aanwezig is. Wanneer een reservering wordt aangemaakt zal deze opstelling direct worden gekozen. Wanneer een aanvraag wordt gedaan via de...

read more

Prijsopbouw zalen uitgebreid

Het was altijd al mogelijk om verschillende eenheden met bijbehorende tarieven vast te leggen bij de zalen. Bij de uurtarieven was het mogelijk om een vast uurtarief voor de gehele dag op te geven, maar ook gekoppeld aan tijden. Wanneer het overdag goedkoper is dan in...

read more

Arrangementen

Wanneer er gewerkt wordt met arrangementen bij de catering kan dit nu eenvoudig worden toegevoegd. Er kunnen verschillende arrangementen worden aangemaakt waarbij per arrangement een selectie gemaakt kan worden uit de lijst van de catering waar deze uit bestaat. Zo...

read more

Gescheiden factureren per locatie

Het beheren van reserveringen voor meerdere locaties is altijd mogelijk. Het is nu ook mogelijk om per locatie een aparte factuuropmaak te hanteren. Wanneer de planning centraal wordt geregeld voor de verschillende locaties, maar elke locatie vormt een eigen...

read more

Uitgebreid beheer voorzieningen

Het is nu mogelijk voorzieningen bij te houden welke niet per stuk worden vastgelegd zoals bijvoorbeeld voor losse stoelen. Bij de voorzieningen kan nu aangegeven worden dat het om een 'collectief' gaat. Bij het kenmerk kan aangegeven worden hoeveel er zijn. Heeft u...

read more

Koppeling Snelstart boekhouding

Het is nu ook mogelijk de facturen te exporteren naar Snelstart. Alle facturen en relaties die in Zaalagenda worden aangemaakt kunnen zonder problemen worden ingelezen in Snelstart.

read more

Repeterende reserveringen wijzigen

Een veel voorkomende gebeurtenis betreft het aanpassen van een repeterende reservering. De wijziging bij deze reserveringen dienden voorheen per reservering doorgevoerd te worden wat veel werk kostte. Het is nu mogelijk om de wijziging in één keer door te voeren bij...

read more